Nőiséghez kapcsolódó problémák

 

A mai társadalom összetett elvárásokat táplál a nő iránt: a nő – a hagyományos női szerepeken túl - dominanciára, karrierre, szakmai kiteljesedésre is törekszik. Azaz, a biológiai késztetés követése mellett a nőnek integrálnia kell a nyugati kultúra hatásait is.

A gyengébbik nemre túl nagy nyomás nehezedik. Nő legyen a talpán, aki nem morzsolódik fel az ellentétek és az elvárások között!

Hogyan valósítható meg az egyensúly? Megvalósítható egyáltalán?

Van válasz. Segítek megtalálni.